Rychlostní a nosnostní index pneumatik

Při výběru pneumatik se setkáte zejména se dvěma hodnotami, které jsou pro výběr těch vhodných typů, víceméně stěžejní. Takže pokud hledáte pneumatiku, co by pro vaše vozidlo byla nejlepší, stejně jako například nejlevnější povinné ručení, pak se zaměřte na hodnoty rychlostního a nosnostního indexu, které o pneumatice „řeknou“ to nejdůležitější. Rychlostní index udává, jakou maximální rychlost je pneumatika schopna zvládnout, aby neohrožovala jízdu vozidla. Pokud má tedy vaše auto silnější kubaturu a jezdíte s ním naplno, hledejte pneu s vyšším rychlostním indexem, abyste se vyvarovali případným komplikacím. Hmotnostní, neboli nosnostní, index vypovídá o tom, na jaké maximální hmotností zatížení je každá pneumatika „stavěna“. Pokud si nejste jisti, potřebný údaj o tom, jaký hmotností index pneu vaše auto potřebuje, naleznete v technickém průkazu. Nezapomínejte na to a nevyberte do svého auta pneu, která bude mít tento index nižší, může to vést k nepříjemným následkům, které nemusí být pouze ve znamení finanční ztráty. Při výběru a nákupu pneu je vhodné poradit se s odborníkem, s jehož radami budete mít jistotu, že jste pro svůj vůz zvolili ten nejlepší typ, co bude vykazovat dobré jízdní vlastnosti.

Posted in Bezpečnost, Pojištění vozidel at Únor 25th, 2011. No Comments.

Poškození pneumatik – jak se mu vyvarovat?

Poškozená pneumatika může znamenat opravdu závažný problém pro řidiče postiženého vozidla, ale i všech okolo. Někdy se pneu poškodí již při výrobě, čehož se samozřejmě odpovědní lidé chtějí co nejvíce vyvarovat, jindy se pneu poškodí nešetrnou jízdou. Pokud tedy nechce řešit případné následky, například nehodu, jezděte určitě na správně nahuštěné pneumatice. Podhuštěná se vám velmi rychle opotřebuje v okrajích. Jestliže jezdíte naopak na přehuštěné pneumatice, poškodíte si střed pneumatiky. Pokud vypozorujete, že se vám až moc rychle ničí a sjíždějí kraje a přitom máte pneu správně nahuštěny, pak si určitě nechte seřídit geometrii kol, které mohou být příčinou tohoto jevu. Pokud se na pneumatice, zejména na její bočnici, objeví hrbol, pak se zpřetrhala vlákna, a to v důsledku najetí na nějakou překážku apod. V takovém případě je dobré pneumatiku vyměnit, zbytečně neriskovat, protože prasklé pneu dokáže způsobit tragédii, při níž nepomůže žádné pojištění a nic podobného. Kontrolujte pneu pravidelně, protože jsou základem bezpečné jízdy, udržují vás na vozovce a umožňují mít nad vozidlem plnou kontrolu.

Posted in Bezpečnost at Únor 25th, 2011. No Comments.

Dopravní předpisy v Rakousku

Ať už vás do Rakouska vedou různé důvody, před cestou si pořádně pročtěte dopravní předpisy dané země, zkontrolujte, zda máte v pořádku vozidlo a doklady k němu. V tomto ohledu je třeba dbát zejména na platné povinné ručení a další pojištění, co máte jako majitel vozu uzavřené. V Rakousku dbejte zejména na dodržování rychlostních limitů, co jsou v obci nastaveny na 50 km/hod., mimo obec pak 100 km/hod. a na dálnici 130 km/hod. Tyto hodnoty jsou platné jak pro osobní auto, tak pro motocykly. Můžete mít v krvi 0,5 promile alkoholu a můžete být vyžádáni k provedení dechové zkoušky stejně jako u nás v České republice. Řízení pod vlivem je zde velmi závažným přestupkem, který je také dle toho trestán, v rámci pokuty tak můžete platit až téměř 6000 Euro. Proto je třeba pořádně si rozmyslet, zda vám to za to stojí, byť to je do hotelu třeba jen kousek. Nehledě na to, že svým chováním byste ohrozili životy všech, co byste při své cestě pod vlivem potkali.

Posted in Pojištění vozidel at Únor 25th, 2011. No Comments.

Dopravní předpisy v Chorvatsku

Češi si Chorvatsko velmi oblíbili, a tak do této země každoročně vyráží mnoho z nich, a to vlastní dopravou. Je však třeba pamatovat na to, že i tato země má své vlastní předpisy, které musí dodržovat každý řidič jedoucí po jejích silnicích. Před samotnou jízdou dejte auto do perfektního stavu, zkontrolujte si doklady, zda máte mimo jiného Zelenou kartu, co dokládá, že jste řádně uzavřeli povinné ručení , případně další nezbytné doklady o jiných druzích pojištění. Jestliže zjistíte, že by se vám ještě nějaké hodilo, nemusíte zoufat, stačí zabrousit na internet a vybrat si pojištění online, případně využít povinné ručení srovnání, abyste měli jistotu, že vaše výbava je v tomto ohledu nejlepší, jaká může být. V samotném Chorvatsku pak dodržujte limity rychlosti, a to v obci 50 km/hod., mimo obec 80 km/hod. a na dálnicích 130 km/hod., to jsou hodnoty pro osobní auta i motorky. Pro nákladní vozidla platí v obci limit 50 km/hod., mimo obec 80 km/hod. a na dálnicích taktéž, tedy 80 km/hod. Nesmíte mít žádný alkohol v krvi, v případě podezření vám může být uložena povinnost vykonat zkoušku, která podezření vyvrátí nebo potvrdí.

Posted in Pojištění vozidel at Únor 25th, 2011. No Comments.

Dopravní předpisy v Německu

Mnoho českých řidičů míří při svých cestách i za hranice českého státu. Pokud se i vy chystáte vyrazit do Německa, měli byste se před samotnou jízdou seznámit se základním dopravními předpisy, abyste se poté nemuseli v cizí zemi potýkat s vysokými pokutami či dokonce odebráním řidičského průkazu. Při vycestování u sebe mějte Zelenou kartu, která dokládá, že vaše povinné ručení je v pořádku. Tato zásada je platná bez ohledu na to, do jaké země se chystáte, pamatujte na ní. V případě, že nemáte na zaplacení pokuty, může dojít až k zabavení vozidla. Dodržujte tedy zejména rychlostní limity, co jsou zásadní a kvůli kterým měl již nejeden český řidič v Německu problém. V obci je limit 50 km/hod., na dálnici 130 km/hod. a mimo obec 100 km/hod., to se týká samozřejmě osobního vozidla. U motocyklů je to v obci taktéž 50 km/hod., mimo obec 100 km/hod. a na dálnici 80 km/hod. Jestliže vyjíždíte nákladním vozem, v obci dodržujte hranici 50 km/hod., mimo obec 80 km/hod. a na dálnici 80 km/hod. Bezpečnostní pásy jsou taktéž povinné, a to na všech sedadlech v autě. Děti menší než 150 cm musí být uvázány v dětském zádržném systému, pokud takový systém auto nemá, nesmějí v něm být děti do 3 let věku a starší děti nesmí sedět na předním sedadle. Co se týče alkoholu, pak povolený obsah v krvi je 0,5 promile, u řidičů ve věku 18 až 25 let pak 0,2 promile. Pokud po vás místní policisté vyžadují dechovou zkoušku, můžete ji odmítnout, ale poté se musíte podrobit krevnímu testu na přítomnost alkoholu v krvi. Německo si na dodržování předpisů zakládá, informujte se o všem, co se vaší cesty týká, a mějte jistotu, že dorazíte tam i zpátky bez sebemenších komplikací.

Posted in Pojištění vozidel at Únor 25th, 2011. No Comments.

Bezpečná vzdálenost

Mnozí dopravní specialisté se zabývají otázkou dodržování bezpečné vzdálenosti mezi vozidly, která se zdá být zásadní při případné reakci na nepříjemnou situaci. Abyste si uměli lépe představit, jak bezpečnou vzdálenost dodržet, doporučuje se sledovat auto před vámi a když mine nějaký pevný bod, kterým může být například strom, patník či značka, tak si v duchu spočítat, že vy tento bod nesmíte minout dříve než za dvě sekundy. Můžete tak snadnou odhadnout, zda potřebujete přibrzdit, nebo ne. Bezpečná vzdálenost je důležitá právě kvůli zmiňované reakci. V případě, že auto před vámi začne brzdit, vy nezačnete brzdit ve stejný okamžik, ale s určitým zpožděním. To je způsobeno vaší reakční dobou, která může být 1 sekundu, ale také mnohem déle, proto je doporučovaná vzdálenost 2 sekund tím minimálním doporučovaným měřítkem. Možná se vám zdá, že 2 sekundy jsou v rámci jízdy dostatečná doba, ale když si vypočítáte, co 2 sekundy znamenají pro vozidlo jedoucí rychlostí 130 km/hod., zjistíte, že za ty 2 sekundy při této rychlosti ujede auto 72 metrů, což je docela velká vzdálenost. Myslete na bezpečnou vzdálenost jako na pojištění před riziky případné vynucené a náhlé reakce.

Posted in Bezpečnost, Povinné ručení at Únor 25th, 2011. No Comments.

Defenzivní jízda

Možná jste se v poslední době setkali s termínem „defenzivní jízda“. Používají ho odborníci na dopravu, kteří se snaží lidem předkládat zásady bezpečné jízdy, ty vidí právě ve stylu, který označili jako defenzivní jízdu, což si lze přeložit jako určitou obrannou jízdu, lépe řečeno ostražitou. V tomto článku se tak dočtete o základních pravidlech bezpečné, defenzivní jízdy. První zásadou je zůstat ostražitý a plně se věnovat řízení, je tak potřeba důkladně si rozmyslet, zda jste způsobilí pro jízdu za volantem. Nejedná se však pouze o jakoukoliv intoxikaci apod., ale také emoce, nálada či únava jsou nebezpečnými faktory případné jízdy, které není dobré podceňovat. Další doporučovanou zásadou je samozřejmost, a to dodržování dopravních předpisů, které mají svůj smysl. To se týká zejména dodržování rychlosti, bezpečné vzdálenosti mezi vozidly a zbytečného spěchu, kdy se důrazně doporučuje tzv. spěchat pomalu, protože při případné nehodě vám nepomůže ani sebelepší pojištění, to vás nezbaví vzpomínek a svědomí. Třetím bodem je jízda křižovatkou. I když máte mít přednost, pořádně se rozhlídněte, než do ní vjedete, chybu totiž nemusíte udělat vy, ale řidiči okolo vás. Další zásadou je promyšlené předjíždění, co by nemělo být uskutečňováno v nepřehledných úsecích, zatáčkách a obecně místech, kde nemáte rozhled. Pátým bodem je doporučení, ať se rozhlížíte kolem sebe a vyhodnocujete situaci, lze tak předejít případným srážkám a karambolům, na které byste v případě soustředění se jen na jeden bod před sebe, nestihli zareagovat. Poslední a velmi důležitá zásada se týká udržování vozidla v dobrém technickém stavu. Auto je třeba pravidelně kontrolovat a případné závady ihned řešit. Pokud se budete řídit uvedenými zásadami, bude vaše jízda opět o něco bezpečnější.

Posted in Bezpečnost, Povinné ručení at Únor 25th, 2011. No Comments.

Vzorek pneumatiky

Dezén, tedy vzorek, pneumatiky je jednou z vlastností, co přímo ovlivňují, jak pneumatika bude „sedět“ na povrchu vozovky. Minimální výška je stanovena na 1,6 mm, u pneumatik, se kterými lze jezdit v zimním období, pak 4 mm. Rozlišují se 3 základní typy vzorku, a to symetrický, asymetrický a směrový. U každého z nich lze pozorovat různé jízdní vlastnosti a také to, kam lze pneu na autě umístit. Pokud hledáte takovou, u které to nebudete muset řešit, pak si pořiďte vzorek symetrický, který se hodí na přední i zadní nápravu, na jakoukoliv stranu. Lze ji pak na autě libovolně otáčet a měnit dle představ. Oproti tomu asymetrický dezén je takový, u něhož je třeba nad umístěním přemýšlet, zejména z hlediska vnějšího a vnitřního směru pneumatiky. Má to svůj smysl, protože vnitřní strana odvádí vodu a dokáže přenášet brzdné síly na vozovku. Vnější strana se zase stará o to, aby se vozidlo dobře řídilo a nemělo problém v zatáčkách. Posledním zmiňovaným typem jsou pneumatiky, co mají směrový dezén. Na nich je přesně vyznačeno, jak a kam ji umístit. Vykazují velmi dobré výsledky v rámci přilnavosti k povrchu vozovky. Pneumatiku je vhodné, třeba jako druh pojištění, vybírat vždy v souvislosti s tím, jaký styl jízdy preferujete, kde s autem nejčastěji jezdíte, jak často atd. Není to zrovna jednoduchá záležitost, a tak je dobré se před koupí poradit s odborníky, kteří vám vysvětlí vše potřebné.

Rozdíly mezi zimními a letními pneumatikami

Někdo má na nutnost přezouvání vozidla negativní názor, jiný zas tuto povinnost bere jako velmi pozitivní krok, který vede k větší bezpečnosti na silnicích. Ať už se řadíte do první nebo druhé skupiny, v tomto článku se dočtete o tom, jaké jsou hlavní a důležité rozdíly mezi letními a zimními pneu, které rozhodně mají své opodstatnění, protože v létě mají silnice a jejich povrch jiné vlastnosti než v zimě, kdy jsou namrzlé a zasněžené. Možná namítáte, že máte havarijní pojištění, co případný karambol vyřeší. Pomačkané plechy ano, ale doprava je nebezpečná zejména lidskému zdraví, a na to je třeba myslet v prvé řadě. Letní a zimní pneu se liší svou konstrukcí, která udává to, jak pneu přilne k vozovce v souvislosti s obdobím, pro které je určena. Se stoupající schopností přilnout se zvyšuje i schopnost auto brzdit a celkově ovládat. S tím souvisí i materiál, z něhož jsou jednotlivé pneu vyráběny. Zimní pneu jsou z takového, který mrazem neztvrdne, zůstane přilnavý, je tedy mnohem více měkčí než u letních pneu. Ty jsou naopak vyráběny tak, aby opačné vysoké teploty gumu ještě více nezměkčily, což by mělo zásadní vliv na to, jak by pneu na vozovce „seděla“. Už jen z těchto základních rozdílů je patrné, v čem je smysl přezouvání. Pamatujte na něho jako třeba na povinné ručení, bez něhož byste neměli vůbec na silnice vyjet.

Posted in Bezpečnost, Povinné ručení at Únor 25th, 2011. No Comments.

Pojistná smlouva – základ povinného ručení

Chystáte se uzavřít povinné ručení? Pak si pořádně zkontrolujte, zda na smlouvě něco nechybí a je vše vyplněno pravdivě. Pojistná smlouva je totiž jeden z nejhlavnějších bodů celého povinného ručení. Pokud by neobsahovala určité náležitosti, byla by neplatná, což by se vám v případě nehody nebo kontroly hluboce nevyplatilo. Pojistnou smlouvu tvoří dvě strany, a to vy jako pojištěný a pojišťovna jako pojistitel. Na smlouvě tak musí být zejména vaše osobní údaje a základní údaje o vozidle, které je předmětem pojištění. Dále se ve smlouvě jasně stanoví, na jak dlouhou dobu je sjednáno, jaká je výše pojistného, splatnost, jakou formou bude probíhat platba a také zde musí být popsáno to, jakým způsobem lze společnost kontaktovat v případě, že dojde k nehodě. K takto sepsané a uzavřeně smlouvě patří i tzv. Zelená karta, kterou musíte mít vždy při sobě, když řídíte.

Dětské autosedačky

Chránit vaše dítě je pro vás určitě samozřejmé. Nejinak by tomu mělo být i v rámci cestování autem, kde své dítě nejlépe ochráníte pořízením kvalitní autosedačky. Okrajovým doporučením je určitě pořídit si i havarijní pojištění, kterým pojistíte všechny osoby, co právě převážíte. Dětské autosedačky jsou povinné od 1. května roku 2008, k takovému nařízení došlo, protože každoroční statistiky o úmrtnosti malých dětí při nehodách neustále narůstaly. Dětská autosedačka je schopna dítě efektivně chránit, základní nejlepší ochranou je však nejezdit rychle, riskantně a snižovat riziko nehody na co největší minimum. V případě střetu při vysoké rychlosti je totiž i autosedačka mnohdy krátká na důsledky, které s sebou střet přináší.

Posted in Bezpečnost, Povinné ručení at Únor 25th, 2011. No Comments.

Dopravní nehody způsobené jízdou pod vlivem alkoholu

Alkohol je metla lidstva, to je rčení známé po staletí, které je pravdivé. Nejinak je tomu i v případě, že alkoholem posilněný člověk sedne do auta a řídí. Počet osob, které byly usmrceny právě při nehodě, co byla způsobena jízdou pod vlivem alkoholu a jiných drog, neustále rok od roku stoupá. Přitom stačí po večírku využít taxi služeb, nebo služeb městské hromadné dopravy. Dle statistik byl každý 7. v roce 2009 usmrcen právě opilým řidičem. Alkohol za volant rozhodně nepatří, i když máte pocit, že domů to máte blízko a nemůže se tak nic stát, vězte, že vaše smysly nejsou v plné síle a stačí i banální chybička, které povede k tragickým následkům, před kterými vás neochrání ani havarijní pojištění, protože například usmrtíte chodce a zbytečně tak zmaříte lidský život jen kvůli tomu, že jste neměli soudnost a neuměli jste zhodnotit vaší situaci.

Posted in Bezpečnost, Povinné ručení at Únor 25th, 2011. No Comments.

Dálniční známky pro rok 2011

Jestliže na svých cestách po České republice využíváte placené úseky, měli byste mít v tuto chvíli na okně nalepenou dálniční známku pro rok 2011, která nahradila tu pro rok 2010, jejíž platnost byla ukončena 31. ledna. Ceny se drží v částkách, v jakých byly minulý rok. Tedy za roční známku zaplatíte v případě auta o hmotnosti do 3,5 tuny 1200 Kč, za měsíční typ pak 350 Kč a za desetidenní 250 Kč. Známky pro letošní rok platí do konce ledna roku 2012 a je možné zakoupit je jak na čerpacích stanicích, tak třeba na poštách. Jsou tedy velmi snadno dostupné, podobně jako možnosti uzavřít povinné ručení, a v případě, že nechcete riskovat pokutu, je vhodné si známku pro jízdu po dálnici a jiných placených úsecích co nejdříve pořídit.

Posted in Bezpečnost, Pojištění vozidel at Únor 25th, 2011. No Comments.

Používání bezpečnostních pásů v Česku

Bezpečnostní pásy jsou jedním z nejdůležitějších ochranných prvků, se kterými se ve vozidle setkáme. Pokud však mají být účinné, je nutné je skutečně používat, nezapomínat na ně. V opačném případě by v případě nárazu nebyl platný sebelepší plech, aby vás uchránil od zranění. Jeho pomocí jste jako pasažér připoután k sedačce a značně tak snižujete riziko negativních následků nehody. Nejjasnějším argumentem pro používání pásů jsou statistiky. Ty hovoří o tom, že řidiči, kteří v době nehody nebyli připoutáni, umírají 14x častěji než ti, kteří pás použili. Bezpečnostní pás je tak určitým druhem pojištění, že jste lépe chráněni. Další fakta ze statistik uvádějí, že celých 42 % řidičů usmrcených při jízdě v obci nemělo zapnutý pás. Nezapomínejte na pásy a berte je za samozřejmost jako fakt, že když se chcete rozjet, musíte otočit klíčkem v zapalování, nikdy totiž nevíte, kdy zachrání život vám nebo vašim blízkým, co vezete.

Posted in Bezpečnost, Povinné ručení at Únor 25th, 2011. No Comments.

Nová lékárnička 2011

K povinné výbavě vozidla patří mimo jiného i lékárnička. Ta se v poslední době stala velmi diskutovaným tématem. Nechme však stranou polemiku o tom, zda hromadné výměny lékárniček byly nutné a podívejme se na důležité informace, které se nové lékárničky přímo týkají. Aktuální předpisy tedy udávají, že autolékárnička musí obsahovat 2 kusy 3 velikostí hotových obvazů, 1 kus sterilního obvazu ve velikosti 5 x 7,5 cm, 2 kusy trojcípého šátku, 1 cívku hladké náplasti, 6 klasických náplastí s polštářkem, 1 obinadlo škrtící, masku pro resuscitaci, PVC roušku, chirurgické rukavice, nůžky a termoizolační deku. Kvalita nůžek musí být postačující na to, aby s nimi bylo možné stříhat nejen obvazy a případně náplasti, ale také bezpečnostní pásy. Součástí nového typu lékárničky je taktéž informační leták, který vám přiblíží základní principy první pomoci, abyste věděli, co v případě potřeby dělat a jak postupovat. Také je netřeba opomíjet vhodnost umístění autolékárničky, kterou mnozí s oblibou vozí za oknem. To však není zrovna šťastné řešení, protože je lékárnička vystavena přímým slunečním paprskům, které tak znehodnocují její obsah. A to se nemusí vyplatit nejen z toho hlediska, že si budete muset pořídit novou, ale že v případě, kdy ji budete potřebovat, vám její zničený obsah bude k ničemu a nepomůže vám. Pamatujte tedy, že lékárnička je povinnost podobně jako povinné ručení a podceňovat její důležitost se nemusí zrovna vyplatit.