Pojistná smlouva – základ povinného ručení

Chystáte se uzavřít povinné ručení? Pak si pořádně zkontrolujte, zda na smlouvě něco nechybí a je vše vyplněno pravdivě. Pojistná smlouva je totiž jeden z nejhlavnějších bodů celého povinného ručení. Pokud by neobsahovala určité náležitosti, byla by neplatná, což by se vám v případě nehody nebo kontroly hluboce nevyplatilo. Pojistnou smlouvu tvoří dvě strany, a to vy jako pojištěný a pojišťovna jako pojistitel. Na smlouvě tak musí být zejména vaše osobní údaje a základní údaje o vozidle, které je předmětem pojištění. Dále se ve smlouvě jasně stanoví, na jak dlouhou dobu je sjednáno, jaká je výše pojistného, splatnost, jakou formou bude probíhat platba a také zde musí být popsáno to, jakým způsobem lze společnost kontaktovat v případě, že dojde k nehodě. K takto sepsané a uzavřeně smlouvě patří i tzv. Zelená karta, kterou musíte mít vždy při sobě, když řídíte.

Posted in Bezpečnost, Pojištění vozidel, Povinné ručení by admin at Únor 25th, 2011.

Comments are closed.