Defenzivní jízda

Možná jste se v poslední době setkali s termínem „defenzivní jízda“. Používají ho odborníci na dopravu, kteří se snaží lidem předkládat zásady bezpečné jízdy, ty vidí právě ve stylu, který označili jako defenzivní jízdu, což si lze přeložit jako určitou obrannou jízdu, lépe řečeno ostražitou. V tomto článku se tak dočtete o základních pravidlech bezpečné, defenzivní jízdy. První zásadou je zůstat ostražitý a plně se věnovat řízení, je tak potřeba důkladně si rozmyslet, zda jste způsobilí pro jízdu za volantem. Nejedná se však pouze o jakoukoliv intoxikaci apod., ale také emoce, nálada či únava jsou nebezpečnými faktory případné jízdy, které není dobré podceňovat. Další doporučovanou zásadou je samozřejmost, a to dodržování dopravních předpisů, které mají svůj smysl. To se týká zejména dodržování rychlosti, bezpečné vzdálenosti mezi vozidly a zbytečného spěchu, kdy se důrazně doporučuje tzv. spěchat pomalu, protože při případné nehodě vám nepomůže ani sebelepší pojištění, to vás nezbaví vzpomínek a svědomí. Třetím bodem je jízda křižovatkou. I když máte mít přednost, pořádně se rozhlídněte, než do ní vjedete, chybu totiž nemusíte udělat vy, ale řidiči okolo vás. Další zásadou je promyšlené předjíždění, co by nemělo být uskutečňováno v nepřehledných úsecích, zatáčkách a obecně místech, kde nemáte rozhled. Pátým bodem je doporučení, ať se rozhlížíte kolem sebe a vyhodnocujete situaci, lze tak předejít případným srážkám a karambolům, na které byste v případě soustředění se jen na jeden bod před sebe, nestihli zareagovat. Poslední a velmi důležitá zásada se týká udržování vozidla v dobrém technickém stavu. Auto je třeba pravidelně kontrolovat a případné závady ihned řešit. Pokud se budete řídit uvedenými zásadami, bude vaše jízda opět o něco bezpečnější.

Posted in Bezpečnost, Povinné ručení by admin at Únor 25th, 2011.

Comments are closed.